top of page

Buskruid Kaars 

1 knal per uur

De buskruid kaars. Een manier van tijd aflezen gebaseerd op een van de oudste methodes om dit te doen. In de oudheid werden er kaarsen met markeringen ernaast gebruikt om te tijd af te lezen wanneer de brandtijd van de kaars bekend was. 

Deze kaars werkt volgens hetzelfde princiepe maar dan met een voorzichtig uitgemeten hoeveelheid buskruid die om het uur een knal veroorzaakt. Natuurlijk net genoeg zodat het een hoorbare knal genereerd maar niet de kaars aan stukken blaast. 

bottom of page