top of page

Reminiscing Campfires

This world is full of experiences, humour and surprises! Often well concealed in the little things of daily life, but always present. Designer Finn Goodman refashions these events to evoke those same emotions in a different state. In this exhibit Finn has freed a campfire from its conventional form, which is more than just warmth and light: therein lies a source of pleasurable interactions. From starting the fire to maintaining it. It’s like  a dance together with the campfire. Humour and the element of surprise are also important aspects of his work. By deconstructing everyday things and the experiences they create, Finn hopes to reconfigure them in a different form while heightening and sharing with others, the for some nostalgic experience which they invoke. 

Een vuur is meer dan alleen warmte en licht. Het zit barstensvol verschillende functies: het stimuleert een bepaalde dialoog met het kampvuur en elkaar. Door middel van een alternatief kampvuur wil ik meer samenhorigheid creëren tussen mensen. 

Reminiscing Campfires is een tool die mensen uitnodigt tot samenhorigheid en gezelligheid. Dit soort momenten zie ik al jaren bij de scouting. In de stad Utrecht ervaar ik deze vorm van verbintenis minder. 

Daarom heb ik het kampvuur losgetrokken uit zijn conventionele vorm. Het dient nu als tool om mensen te betrekken bij het kampvuur buiten zijn normale context en doelgroep. Zo functioneert mijn werk als intermediaire tussen twee verschillende werelden. 

Door middel van dit elektrische kampvuur breng ik deze ervaring naar mensen in de stedelijke omgeving, zowel buiten als binnen. Zo breng ik mensen meer in contact met zichzelf en elkaar en hoop ik ruimte te creëren voor oprechte connecties. 

bottom of page